A "Tűzhely, pulpitus, parlament: hol a nő helye?" c. kreatív pályázat díjazottjai

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség az X Kommunikációs Központtal együttműködve bonyolította le "Tűzhely, pulpitus, parlament: hol a nő helye?" - vizuális eszközökkel a nők társadalmi elismertségének növeléséért és a káros nemi sztereotípiák eloszlatásáért elnevezésű kreatív pályázatát, melynek díjkiosztó eseményére 2015. december 15-én került sor a budapesti Hátsó Kapu bárban. A szövetség "Gender- és médiaháló" című rendezvénysorozatának keretében megrendezett díjkiosztó összességében a művészet és a média társadalmi változásokban játszott szerepét járta körül. 

Read more: A "Tűzhely, pulpitus, parlament: hol a nő helye?" c. kreatív pályázat díjazottjai

A Női Érdek új pályázata: Tűzhely, pulpitus, parlament: hol a nő helye?

„Tűzhely, pulpitus, parlament: hol a nő helye?” – vizuális eszközökkel a nők társadalmi elismertségének növeléséért és a káros nemi sztereotípiák eloszlatásáért.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyílt pályázat profi és amatőr fotósok és grafikusok számára a nő társadalmi szerepei témában
közösségi média kampányban felhasználható vizuális anyagok elkészítésére.

Read more: A Női Érdek új pályázata: Tűzhely, pulpitus, parlament: hol a nő helye?

A menekültek nem nemtelenek

Magyarország az utóbbi időben hirtelen a főként Nyugat-Európába irányuló, növekvő menekültáradat egyik útvonalán találta magát, és a menekülő emberek százezrei láttán sürgető kérdések és feltételezések merültek fel a témával kapcsolatos politikai és közbeszédben, gyakran arra összpontosítva, hogy a menekülők vagy migránsok milyen veszélyeket jelenthetnek az európai társadalmakra és a hazai lakosságra. A migránsok vándorlásának vélhető okai között felmerült a „tisztán” gazdasági okokból történő elvándorlás a fejlettebb gazdaságú Európa felé, ugyanakkor az is, hogy a szélsőséges iszlamista militáns terrorhálózatok (női és férfi tagokkal) ilyen módon akarnának terjeszkedni kontinensünkön. Ám a nemzetközi szervezetek és a média híradásainak fényében egyre egyértelműbb, hogy ezek az egyedülálló férfiak és nők, illetve családjukkal együtt érkező migránsok valóban a túlélésükért, háborúk elől menekülnek. A szemünk előtt zajló migráció gender-, azaz társadalmi nemi vetületei igen összetettek, ezen belül a nők helyzete különösen sérülékeny. Viszont talán most először vannak a migráció célországai, a nyugat-európai jóléti államok, és tágabban az Európai Unió is olyan tapasztalatok, tudás és nemzetközi közpolitikai eszközök birtokában, melyek segítségével tudatosan nyomon követhetnék a sérülékenyebb csoportok, köztük a nők helyzetét, és aktívan felléphetnének helyzetük javítása és társadalmi szerepük erősítése érdekében.

Read more: A menekültek nem nemtelenek

Nemek, igenek, elméletek és mi

„A gender elmélet és én” cikk kapcsán megszólítva érezzük magunkat a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (az Európai Női Lobbi magyar tagszervezete) képviselőiként, amely egy olyan emberi jogi civil szervezet, mely a nemek közötti egyenlőség társadalmi elfogadottságának növeléséért dolgozik. (Ezzel bizonyára beleillünk a cikk szezője által liberális/baloldalinak nevezett feministák körébe – bár mi valójában pártsemleges civil szervezetként nem egy politikai besorolhatóságot, hanem az emberi jogi alapú megközelítést tartjuk meghatározónak szervezetünk identitásában.) Figyelemreméltónak tartjuk, hogy a cikk szerzője – aki magát konzervatív feministaként határozza meg – nem felszínes benyomásokra hagyatkozva, hanem a gender-, azaz a társadalmi nemekkel kapcsolatos elméletek behatóbb tanulmányozása alapján írta meg véleményét. Mindez a társadalmi viszonyok kritikusabb átgondolására késztette, és ennek nyomán – szövetségünk tagjaihoz hasonlóan – maga is problémásnak ismeri el a hagyományos nemi szerepek merevségét. A cikk írója azonban a genderelméletekhez kapcsolódóan olyan jelenséget vizionál, amely szerintünk félreértéseken és félreértelmezéseken alapul, és jogtalanul hoz fel nagyon komoly vádakat a nemek közötti egyenlőség gondolatát pártolók ellen:

Read more: Nemek, igenek, elméletek és mi

Fekete, fekete, fekete... - „Sándor Mária mozgalmának” látlelete

Sándor Mária a fekete ruhás ápolóként híresült el, aki felemelte hangját a magyar egészségügyben és szociális szakmákban dolgozók tarthatatlan munka- és bérkörülményei ellen. Van, hogy „sztárként”, van, hogy „botcsinálta népvezérként”, van, hogy „gyászruhás nővérként” hivatkoznak rá, viszont az Őszintén az Egészségügyről mozgalomnak, amelynek tagja, és amelynek tüntetéseihez a szociális szféra további szakmái, pl. a bölcsődei dolgozók szakszervezete is csatlakozott, nem csak az ő vagy kollégái mozgalmának kellene lennie, hanem mindannyiunkénak. Hiszen az egészségügy állapota minden állampolgár életére kihat, de javításához elsősorban szociálpolitikai változtatásokra van szükség.

 

Read more: Fekete, fekete, fekete... - „Sándor Mária mozgalmának” látlelete